Kontakt os:

86 12 40 07

Om Facet​

Facet er en selvejende skole, der tilbyder undervisning og jobafklaring. 

Vi har en samarbejdsaftale med STU Aarhus, STU i omegnskommuner 

og Aarhus Kommunes virksomhedskonsulenter.

Om Facet

Vi er en lille overskuelig skole for unge mellem 18-25 år med særlige behov. På skolen går der ca. 30-35 elever, og vi er 7 ansatte.

Hvis du tidligere har haft lidt svært ved at lære i store sammenhænge, hvor tingene går hurtigt, og der stilles store krav, kan du her få hjælp til at lære på netop dit niveau. Her i huset er der en tryg atmosfære, et godt fællesskab, og vi giver os tid til at lære dig at kende. Sammen lægger vi en plan og sætter mål for, hvordan du bliver dygtigere og mere selvstændig - ud fra hvilket voksenliv du gerne vil have.

På Facet kan vi rumme mange forskellige slags unge: Nogle er indadvendte og stille, nogle har mere fart på, nogle er lidt langsomme og mangler tro på sig selv, nogle har psykiske problemer. (Altså problematikker eller diagnoser indenfor Autisme spektrum forstyrrelser, sentudvikling, psykiske problemer og ADHD).
Vi ser det som en fordel, at vores elever er forskellige og har forskellige styrker og svagheder. På den måde oplever vi, at de ofte hjælper, supplerer og inspirerer hinanden.

Vi er lærere og ergoterapeut. Vi vægter den faglighed, der udspringer af pædagogiske videregående uddannelser.
Facet har sin egen jobkonsulent, der kender eleverne rigtig godt - og den viden bruger han, når der findes praktikpladser og laves aftaler.

Fagene

Der undervises i boglige fag, praktisk-musiske fag og sociale fag.


Du er selv med til at sammensætte dit eget skema - vi ved nemlig, at det er vigtigt for din motivation, at du har medindflydelse!

Vores skema veksler i halvårlige perioder, men indeholder for det meste:

Køkken/ kantine, musik, friluftsliv, krea, dansk, matematik, engelsk, pigeliv, drengeliv, dit liv - dit ansvar, samfundsfag, træ/ metal-værksted, idræt, fitness, bevægelse.

Værdier

På Facet tror vi på, at alle er gode til noget. Du og vi finder sammen ud af, hvad det er!

Vi laver en uddannelse og nogle praktikker til dig, som tager udgangspunkt i det, du er god til.
Herefter forsøger vi i samarbejde med dig, at gøre dig stærkere og dygtigere på nogle af de områder, hvor du har vanskeligheder.

Facets værdier:
Respekt for forskellighed, ambitioner om at gøre en forskel for de unge vi har i vores hænder, forståelse, godt humør og fællesskab.

Fokusområder - det vil vi være dygtige til:

  • Et tæt samarbejde mellem den unge og kontaktlærer Faststlagte samtaler hver 14. dag. Fokus på trivsel, udvikling, faglighed og mål.
  • Spændende, engageret undervisning Udgangspunkt i den unges liv, opmærksomhed på den enkelte elev, struktur, læringsstile, variation, progression og elevernes delmål
  • Et trygt og stærkt fællesskab Traditioner, temadage, lejr, morgenmøder, kulturelt indhold
  • Hyppige og skræddersyede praktikker Udgangspunkt i den enkeltes ønsker og evner. Her vokser man og prøver sig selv af personligt, socialt og i forhold til jobparathed
  • Orden i papirerne God skriftlighed og kommunikation i forhold til vores samarbejdspartnere

Fejring af færdig STU

Samarbejde​

Facet har en partnerskabsaftale STU Aarhus, STU fra omegnskommunerne samt Aarhus Kommunes virksomhedskonsulenter om vejledning, undervisning og jobafklaring af unge med særlige behov.
Visitation sker gennem UU/ STU-vejleder eller den unges jobsagsbehandler.

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk