Kontakt os:

86 12 40 07

Fagene

Der undervises i praktiske værkstedsfag, boglige fag, kreative fag og fysiske fag:​

Værksted (træ og metal)

På værkstedet arbejder vi på at give eleven kendskab til forskellige håndværk, brug af forskelligt værktøj og at arbejde innovativt. Gennem produktion vil der blive lagt vægt på, at eleven dygtiggør sig i et forløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering.

Faget tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Oftest arbejder eleven selvstændigt om et produkt med mulighed for meget lærerstøtte.

Køkken

I køkkenet har vi fokus på at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende kundskaber og færdigheder i køkkenet, der vil gøre dem i stand til selvstændigt at finde- og følge en given opskrift.

Vi arbejder med udarbejdelsen af indkøbslister samt gennemførelse af indkøb, hvor vi samtaler om de forskellige typer af varer på hylderne.

Når eleverne arbejder i køkkenet, arbejdes der oftest i makkerpar eller mindre grupper. Eleverne laver mad i disse grupper, hvor der er stor mulighed for voksenstøtte.

Vi arbejder ofte emnebasseret, hvor vi arbejder med bestemte teknikker, så vi på denne måde repeterer allerede indlærte metoder og teknikker, men måske bruger denne viden på en ny måde og herved opnår inspiration til nye og spændende retter.

Vi spiser altid samlet og samtaler her omkring maden og smagene i maden. Vi har fokus på at alle smager på maden.

Herudover har vi stor fokus på sundhed, god hygiejne og håndtering af råvarer.

Rengøring og tøjvask er væsentlige dele af arbejdet i køkkenet.

Eleverne vil på dette hold blive rustet til bedre at kunne klare indkøb, madlavning samt rengøringen i køkkenet på egen hånd.​

Rengøring

På rengøringsholdet arbejder vi med at lære de basale kundskaber og færdigheder indenfor rengøring, oprydning og tøjvask.

Vi arbejder med at gøre eleven så selvhjulpen som muligt, så de nemmere vil kunne varetage de huslige pligter i deres hverdag og på sigt klare sig i egen bolig.

Vi arbejder meget konkret og har fokus på god hygiejne.​

Krea

Vi arbejder med forskellige materialer, og eleven får mulighed for at sætte sit personlige præg på de ting, de fremstiller.

Vi kommer f.eks. omkring billedfremstilling, grafisk arbejde, tekstiler, læder, smykker, papir, brikvævning, ler, fremstilling af produkter af genbrugs-materialer m.m.

Eleven lærer at gennemskue en arbejdsproces, hvor man arbejder med en idé og når til planlægning og udførelse.

Dansk

I dansk er der fokus på at vedligeholde og styrke elevernes læse-sikkerhed og -hastighed og deres skriftlige færdigheder.

Desuden arbejder vi på at udvidde og nuancere såvel tale- som skrift-sprog.

På holdet arbejdes der dels individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, dels fælles med forskellige temaer og danskfaglige aktiviteter.

Der arbejdes hen imod, at eleven bliver mest mulig selvhjulpen i sit voksne liv - kan læse breve og beskeder og kommunikere forståeligt med fx praktikplads/ job og sociale relationer.

Går du til dansk på VUC sideløbende, kan du få hjælp til lektierne.

Brunch

På dette hold har vi fokus på indkøb, og vi øver os i at være værter for en fælles morgenmad for hele skolen.

Vi bager langtidshævede boller, anretter frugt, grønsager, ost og syltetøj i skåle og på fade samt sørger efterfølgende for oprydningen i køkkenet.​

Samfundsfag

I samfundsfag får du en bredere og dybere forståelse for samfundet, men hevet ned til et niveau, så det tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Vi beskæftiger bl.a. med emner som:

 • Digital dannelse (Hvordan man bruger sociale medier og hvad de kan)
 • Nyheder (alle moduler starter med at gennemgå og analysere ugens nyheder)
 • Job og uddannelse (Hvilke muligheder har eleverne på skolen)
 • Demokrati (Hvordan forgår beslutningsprocesser i både det lille og store demokrati)
 • Kriminalitet og straf (at bo i en retsstat, og hvad er en rimelig straf)

Friluftsliv

Friluftsliv er faget hvor vi kommer ud og oplever naturen i og omkring Aarhus. Vi tager ofte afsted i skolens bus.

Vi kommer ud i naturen på vandreture, cykelture, fisketure. Vi laver mad over bål og når det er sæson plukker vi bær, frugt og svampe.

Eleverne vil lærer at værdsætte og begå sig i naturen, og orienterer sig om de muligheder og oplevelser der ligger og venter derude.

Fitness

Til fitness har vi mulighed for at træne i Fit & Sund Århus ApS faciliteter, her trænes der forskellige former, bland andet styrketræning i maskinerne og træning i salen. I fitness timerne er der fokus på hele kroppen og alle kan være med.

Træningen er afstemt, så der kommer balance i kroppens muskulatur. Således tilstræber vi, at mave, ryg, arme og ben forholdsmæssigt bliver lige stærke.

Kantine

Hvad er det mest populære sted på en uddannelsesinstitution? Kantinen, selvfølgelig!

Kantinen på Facet er et dejligt sted at sidde og nyde en frokost eller bare en pause. Derfor har vi om fredagen lavet et kantinehold, der laver mad til hele skolen. Vi bruger meget tid på at udregne opskrifter og købe rigtigt ind. Eleverne på holdet opøver kompetencer i at håndtere madvare hygiejnemæssigt korrekt og samtidigt grundlæggende køkkenkundskaber, som kan bruges praktikker i kantiner, hvor Facet har et godt netværk. Desuden øver vi os i at dække bord, præsentere maden og være værter.

Regning/ matematik

Vi arbejder på at forbedre elevernes kundskaber og færdigheder indenfor de 4 regningsarter. Herudover har vi fokus på at løse matematiske opgaver, der vedrører elevernes hverdag. Vi arbejder med klokken, læse og forstå busplaner, måleenheder, penge, budgetlægning mm.

Vi har stor fokus på at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt, så de kan løse de matematiske udfordringer de møder i deres hverdag.

Der arbejdes primært individuelt med materialer der passer den enkeltes faglige niveau, men vi starter ofte timen op fælles og afslutter også gerne med muligheden for at deltage i nogle matematiske småspil.

Vi arbejder med konkrete materialer, der understøtter elevens matematiske forståelse. Der kan arbejdes med matematik på computeren.

Går du til matematik på VUC, så kan du få hjælp til lektierne.

Musik

I musik øver vi os i at spille på instrumenter og i at spille sammen.

Vi arbejder også med rytmer og teori, hvilket bringer os rundt i forskellige musikgenrer og musik fra andre kulturer og lande.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau.

I musikundervisningen ligger vi stor vægt på, at eleverne får gode og anderledes musikalske oplevelser, der kan inspirere og motivere.​

Engelsk

I engelsk arbejder vi mest med det talte sprog. Men vi kommer også til at læse og skrive lidt.

Målet er at eleverne skal kunne forstå og begå sig på engelsk, så de med tiden vil kunne deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner.

Vi kommer også ind på engelsksproget kultur og traditioner.

Dit liv - dit ansvar

Formålet med faget er at klæde de unge på til de udfordringer, de vil møde i deres voksenliv.

De skal stifte bekendtskab med forskellige redskaber, der giver dem mulighed for at løse forskellige praktiske opgaver.

Udgangspunktet er temaer, som hører naturligt med i processen "ung til voksen". Vi kommer bl.a. omkring:

 • At flytte hjemmefra - herunder boligsøgning og budgetlægning
 • Økonomi - også på nettet (nem id, netbank, mobilepay...)
 • Et liv på arbejdsmarkedet - hvad skal der til?
 • Kost og sund livsstil
 • Kend din by
 • Fritid
 • Hverdagens praktiske gøremål

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Nogle gange tages der udgangspunkt i konkrete problemstillinger, de unge står i.

Facets jobkonsulent står for undervisningen, så den vil være være tæt knyttet til det, eleverne kommer til at opleve i praktikker og deres udslusning fra skolen.

Pigeliv

I pigeliv har vi fokus på at skabe og vedligeholde gode relationer og venskaber pigerne imellem. Vi taler desuden om, hvordan man passer på sig selv fysisk og psykisk.

Vi vil arbejde indenfor områder som venskaber - hvad er en god ven/veninde ?  Vi vil tage på ture ud af huset, hvor vi har fokus på at være sammen og lære hinanden bedre at kende og at bruge vores by til sociale ting.

Vi vil snakke om vores forskellige baggrunde bl.a. ligheder og forskelle i forskellige kultures måde at være ung kvinde på.

Vi vil komme ind på emner som facebook, chat, deling af billeder, kropsopfattelse, kost, motion/ træning, kærester, seksualitet, "normalitet"- Handicapforståelse - hvordan er det at have særlige behov? mm.

På dette hold vil der være stor mulighed for selv at komme med forslag til emner.

Idræt

I idræt arbejder vi med forskellige øvelser, der tager udgangspunkt i kroppen som en helhed baseret på øvelser, der træner samspil mellem mennesker.

Formålet er, at træne den enkelte elevs balance og sanseevne, samt styrke kroppens muskulatur.

Undervisningen vil styrke elevens fysiske formåen, evner til samarbejde, samt generelt give eleven lyst til at bruge sin krop.​

Bevægelse

På bevægelsesholdet handler det om at bruge kroppen på forskellig vis. Vi vil når vejret tillader det bevæge os udendørs med gåture, cykelture, små lege og spil med fokus på boldbasis og glæde.

Når vejret ikke tillader udendørs aktivitet, vil vi bruge kroppen til forskellige øvelser indendørs. Dette kan være alt fra rytmiske serier/danse til udstræk og balanceøvelser. Vi vil arbejde med tillidsøvelser samt afslapning til musik.

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk