Kontakt os:

86 12 40 07

Praktik og udslusning

​Når vi har fået et godt kendskab til en elevs styrkeområder, og vi er sikre på, at han eller hun kan møde til tiden og i øvrigt har lyst til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, starter praktikperioderne.


Eleven og vores jobkonsulent vælger i samarbejde den arbejdsplads, hvor vi gerne vil have etableret en praktik. Ofte er elevens ønske om job bestemmende for den første praktik, og hvis arbejdsgiveren giver en positiv vurdering af praktikanten, fortsætter vi ad den vej. Hvis ikke bliver jobkonsulentens forslag til beskæftigelse mere bestemmende for det næste praktikophold.

Målet er at få virksomheden til at vurdere, om eleven er i stand til at opfylde de krav, der stilles netop dèr, og for at den vurdering skal være realistisk er praktikperioden gerne af op til 6 ugers varighed. Derefter evalueres forløbet, og hvis resultatet er positivt, og der åbnes en mulighed for job, forlænges praktikperioden yderlige. Dette er naturligvis under forudsætning af, at eleven er interesseret i et eventuelt job.

​Hvis en sådan forlængelse bestyrker både arbejdsgiver og elev i, at en ansættelse vil være fordelagtig, kan et job etableres. Ofte er det nødvendigt at lægge en arbejdstræning på 3 -6 md. ind, inden der sker en egentlig ansættelse. Vi ser naturligvis helst, at der sker ansættelse på normale vilkår, men det er kun lykkedes i få tilfælde, langt de fleste elever ansættes i flexjob.

Vi møder stor velvilje i virksomhederne, når vi henvender os vedrørende praktik.

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk