Kontakt os:

86 12 40 07

​Ledige stillinger​​​

​​LÆRERSTILLING VED FACET I AARHUS

Uddannelse og jobafklaring af unge med særlige behov

Snarest eller pr. 1. april 2018

Er du vores nye gode kollega? Kan du få vores træværksted til at dufte af savsmuld og summe af engagement? Kan du også undervise i friluftsliv, it og musik?

Er god til at arbejde med sårbare unge med særlige behov og forsinket udvikling? Er du tydelig, struktureret og samtidig anerkendende og omsorgsfuld i dit arbejde?

Vi søger en læreruddannet, der har lyst til - og gerne erfaring med - at arbejde unge med særlige behov. Desuden ønsker vi en fagligt dygtig lærer med god reletionskompetence og et godt didaktisk overblik. Øvrige stikord er: Engagement, selvstændighed, initiativrighed, tålmodighed, energi, empati, gode samarbejdsevner og humor. Er du pædagog med de beskrevne kompetencer og undervisningserfaring, er du også velkommen til at søge.

Vi søger en lærer, der kan stå for vores træværksted, friluftsliv, musik og it-undervisning. Her er linjefag som sløjd, håndværk og design og musik i høj kurs. Du må også gerne kunne undervise i matematik.

Vi tilbyder:

  • Stor medindflydelse og et godt arbejdsmiljø
  • Tid til relationer i elevarbejdet
  • Ledelse der vægter høj kvalitet i opgaveløsningen frem for minut-tælleri
  • Sparring med fagligt dygtige kollegaer og ledelse, der er vant til at samarbejde
  • En skøn elevgruppe, som giver hver dag kolorit

Facet er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi selv bestemmer retningen. Vi tager udgangspunkt i de unge, og de færdigheder de behøver for at kunne få et selvstændigt og meningsgivende liv.

Vi arbejder i STU’en med personlige, sociale, faglige og jobmæssige mål.

Facet har med sine 25 år god erfaring på området, og har senest været igennem et vellykket generationsskifte. Du får derfor gode muligheder for at være med til at sætte dit præg på skolen.

Facet er en lille selvejende skole for unge med særlige behov mellem 18-25 år.

På skolen går der 28-35 elever, hvoraf hovedparten er STU elever. Vi er 7 ansatte. Eleverne er typisk unge, der har et par nederlag i bagagen, og som måske har mistet troen på sig selv. Deres udfordringer vedrører forsinket udvikling, autisme spektrum forstyrrelser, psykiske og sociale problemer eller opmærksomhedsforstyrrelser. Vi ser det som en fordel, at vores elever er forskellige og har forskellige styrker og udfordringer. På den måde oplever vi, at de ofte supplerer og inspirerer hinanden.

​​

Facet tilbyder undervisning på små hold med 5-8 elever. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som de jævnligt har fastlagte samtaler med. Vi underviser i fag som dansk, matematik, engelsk,

kreative fag, værksted, samfundsfag, musik, it, friluftsliv, idræt, dit liv - dit ansvar, pigeliv, køkken/ kantine, bo-træning mm. Vi er erhvervsafklarende og har vores egen jobkonsulent, der laver skræddersyede praktikforløb i virksomheder.

Et lærerjob på Facet består af ca. 24 lektioners undervisning, kontaktlærerarbejde - herunder møder og skriftlighed i forhold til samarbejdspartnere, et par ansvarsområder, pædagogiske dage, temadage, lejr mv og aktiv deltagelse i udviklingen af vores pædagogiske praksis.

Stillingen er på fuld tid. Du aflønnes som lærer ved oplysningsforbund og daghøjskoler på statens skalatrin 30 til 40 + 17,3 % pension.

Læs evt. mere på www.facet-aarhus.dk og find os på Facebook.

Ansøgningsfrist mandag d. 12. februar kl. 12.00. Samtalerne vil blive afholdt fredag d. 23-2 el mandag d. 26-2.

Ansøgningen sendes til skoleleder Stine Søndergaard på adm@facet-aarhus.dk eller til Facet, Hermodsvej 3B, 8230 Åbyhøj. Mærk mail el kuvert ”Ansøgning, lærer”.

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk