Kontakt os:

86 12 40 07

​Ledige stillinger​​​

JOBKONSULENT OG UNDERVISER HOS FACET i AARHUS

Uddannelse og jobafklaring af unge med særlige behov (STU)

Kan du skabe en velfungerende jobkonsulentfunktion, hvor sårbare unge med særlige behov får mod på at prøve sig af på arbejdsmarkedet? Og kan du undervise i fag som dit liv - dit ansvar, samfundsfag mm? Facet søger nu en dygtig og engageret kollega, der har lyst til og erfaring i at arbejde med unge med særlige behov.

Jobbet består af jobkonsulentarbejde, 10-12 lektioners undervisning, kontaktlærerarbejde i forhold til 5-7 elever - herunder møder og skriftlighed i forhold til samarbejdspartnere, et par ansvarsområder, arbejde med studierådet, pædagogiske dage, temadage, lejr mv og aktiv deltagelse i udviklingen af vores pædagogiske praksis.

Du skal være udadvendt og tillidsvækkende, så det opsøgende arbejde med at finde og fastholde praktikpladser og samarbejdspartnere falder dig naturligt. Du skal være god til at skabe trygge og tillidsfulde relationer til vores elever, og du skal kunne analysere, hvordan du pædagogisk støtter op om eleverne og tilpasser praktikkerne, så de lykkes bedst muligt.

Du skal være dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt - fagligt og præcist, idet dine evalueringer og vurderinger er en vigtig del af Facets ansigt udadtil. Facet er kendt som en skole, der er god til at etablere hyppige og skræddersyede praktikker, hvilket gør jobkonsulentarbejdet helt centralt.

Du skal have gode samarbejdsevner, da samarbejdet med ledelse, kontaktlærere og ikke mindst STU-vejledere og sagsbehandlere er en vigtig del af jobbet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at etablere praktikker og kender til lovgivning og sagsgang omkring praktiketablering, fleksjob, skånejob samt øvrige uddannelsesmuligheder mv.

Sideløbende med jobkonsulentarbejdet skal du være en dygtig og engageret underviser, der formår at tilpasse stoffet til vores forskellige og særlige unge mennesker. Du er i stand til at variere undervisningen og finde en form som er praktisk, oplevelsesorienteret og inddragende.

Du skal som udgangspunkt undervise i faget dit liv - dit ansvar og samfundsfag. Men du kan måske også byde ind med it, idræt, drama eller noget helt andet og spændende?

Du er uddannet lærer eller socialrådgiver, men du kan også være pædagog med særlige evner og erfaring inden for ovenstående.

Vi tilbyder:

  • En skole der er i en rivende udvikling
  • Stor medindflydelse og et godt arbejdsmiljø
  • Tid til relationer i elevarbejdet
  • Ledelse der vægter kvalitet i opgaveløsningen, fagligt engagement og opfindsomhed frem for kontrol
  • Sparring med fagligt dygtige kollegaer og ledelse

  • ​Godt kollegaskab
  • En skøn elevgruppe, hvor du næsten hver dag vil føle, at du gør en forskel!

Facet er en selvejende skole for unge med særlige behov mellem 17- 25 år, der tilbyder uddannelse og jobafklaring. På skolen går der 30-35 primært STU-elever. Vi er 8 ansatte, og alle undervisere er læreruddannede - flere har dobbelt-uddannelser.

Eleverne er typisk unge, der har et par nederlag med i bagagen, og som måske har mistet troen på sig selv. Deres udfordringer vedrører forsinket udvikling, autismespektrum forstyrrelser, psykiske og sociale problemer eller opmærksomhedsforstyrrelser. Vi ser det som en fordel, at vores elever har forskellige styrker og udfordringer. På den måde oplever vi, at de ofte supplerer og inspirerer hinanden.

Vi holder til i hyggelige lokaler med gode værkstedsfaciliteter og egen bus.

Facet tilbyder en bred vifte af fag inden for praktiske/ kreative fag, boglige fag, sociale fag, fysiske fag samt botræning.

Undervisningen foregår på små hold med 6-8 elever. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer, som de jævnligt har fastlagte samtaler med.

Eleverne er selv med til at sammensætte deres skema på baggrund af motivation, læringsmål og tanker om fremtiden. Vi arbejder i STU’en med personlige, sociale, faglige og jobmæssige mål.

Vi arbejder inddragende, anerkendende og med en stor bevidsthed om at få de unge til at indgå i et fællesskab, få mod på tilværelsen og tage ejerskab i deres eget liv.

Hverdagen på Facet er skemalagt og struktureret, men der er også plads til, at vi kan arbejde med de gode ideer, der opstår blandt elever og lærere.

På Facet har eleverne desuden mulighed for at deltage i lejr, studieråd og klub.

Facet har med sine 25 år god erfaring på området, og har senest været igennem et vellykket generationsskifte. Du får derfor gode muligheder for at være med til at sætte dit præg på skolen.

Stillingen er på fuld tid eller lidt mindre, hvis du ønsker det. Du aflønnes som lærer ved oplysningsforbund og daghøjskoler på statens skalatrin 30 til 40 + 17,3 % pension.

Læs evt. mere på www.facet-aarhus.dk og find os på Facebook og Instagram.

Ansøgningsfrist torsdag d. 14.marts kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes d. 21. marts. Tiltrædelse snarest eller 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes til skoleleder Stine Søndergaard på adm@facet-aarhus.dk​

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk