Kontakt os:

86 12 40 07

Medarbejdere

Stine Søndergaard​

Leder
Lærer og Ergoterapeut


Fag: Dansk, billedkunst, historie, religion

Ergoterapeutisk speciale: Psykiatri, hjerneskade

Vejleder i AKT,
inklusion/ fællesskaber, tosprogsundervisning

Majken R. S. Isaksson

Lærer


Fag: Dansk, engelsk, matematik, mindfulness og er ordblindeunderviser

Diplomuddannelse i pædagogik

Malene Tønder Kalika

Lærer

Fag: Madkundskab/ køkken, pigeliv, matematik, natur/ teknik, bevægelse, specialundervisning og dit liv - dit ansvar

Jens Væver

Lærer og Snedker

Fag: Træværksted, musik, friluftsliv, matematik, drengeliv billedkunst, dansk og historie 

Jobkonsulent og lærer

Praktik- og job-ansvarlig

Fag: Samfundsfag, idræt, fitness, dansk, historie, kantine, dit liv - dit ansvar

Ditte Egerup Edut

Lærer og skrædder

Fag: Krea - Billedkunst, håndarbejde, håndværk og design, dansk, rengøring

Søren Bruun

Lærer og musikpædagog

Fag: Musik, matematik og idræt

Saxofonist, pianist og organist

Pernille Rathcke

 Administrativmedarbejder

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk