Kontakt os:

86 12 40 07

Praktiske oplysninger

​Facet er en selvejende institution med en samarbejdsaftale med STU-Aarhus, STU i omegnskommunerne og Aarhus Kommunes virksomhedskonsulenter.

Vi har løbende indtag og udslusning efter behov og op til 35 elever i alt.​

Tilmelding

Tilmelding sker gennem direkte henvendelse eller henvendelse gennem STU Aarhus eller en kommunal sagsbehandler.
Der er løbende indskrivning og udskrivning.
Optagelse skal godkendes af STUvejleder og Beskæftigelsesforvaltningen.

Den unge skal

  • være fyldt 18 år
  • have særlige behov for indlæring, støtte og vejledning
  • være berettiget til forrevalidering

Undervisningen gennemføres i samarbejde med Frit Oplysningsforbund i Århus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.

Sådan arbejder vi

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, kompetencer, specielle behov og problemer. 

I hvert enkelt tilfælde vurderer vi, hvad eleven skal igennem for at blive bedre rustet til en så selvstændig voksentilværelse som muligt. Eleverne skal opleve, at ansvarlighed og engagement giver mulighed for medbestemmelse.​

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk