Kontakt os:

86 12 40 07

Resultater

Indskrivning og udskrivning af elever på Facet sker løbende.

  • Nogle elever får fleksjob. Nogle gange bliver en vellykket praktik til et fleksjob eller et ordinært job, som den unge beholder efter endt STU.
  • Nogle elever starter uddannelse eller fortsætter i andre skoleformer f.eks. VUC, produktionsskole, teknisk skole eller højskole.
  • Nogle elever bliver afklaret til pension og får skånejob.
  • Andre forlader Facet, fordi de flytter til andre kommuner, eller fordi de ikke fik deres ønsker opfyldt hos os.

Eksempler på virksomheder,
hvor der er etableret flexjob til Facet-elever

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk