Kontakt os:

86 12 40 07

Stu

Facet er udbyder af Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Vi tilbyder 12 ugers afklaringsforløb og hele den tre-årige STU uddannelse eller dele heraf. I din STU kommer du til at arbejde med mål på det personlige, sociale og faglige/ jobmæssige plan, som du selv har været med til at bestemme. Vi hjælper dig med at lave realistiske del-mål, og sammen arbejder vi på at nå dem, så du hele tiden løbende bliver dygtigere gennem din uddannelse.

12 ugers afklaring

Ungdomsuddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb i Facets undervisning, som gør det muligt at lære dig så godt at kende, at vi kan bedømme din personlige og sociale modenhed, dit faglige standpunkt, din grad af selvhjulpenhed, motivation og interesser. På denne baggrund laves en individuel uddannelsesplan.

Personlige, sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen tager sigte på, at du udvikler dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du opnår en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Samtidig forbedrer det også dine muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.​

Praktik

På Facet har vi vores egen jobkonsulent, som kender vores elever rigtig godt, og derfor kan finde de helt rigtige praktikpladser til dig. Gennem praktikforløb i private og offentlige virksomheder, kan du afprøve dine interesser og faglige evner, før du vælger endelig brancheområde.

Undervisning i botræning

Gennem undervisning i bl.a. dansk, regning, køkken/ kantin, dit liv - dit ansvar og pigeliv kan du lære om budgetlægning, tøjvask, kostplanlægning, rengøring, hygiejne og planlægning af fritid.

Udslusning

Gennem din ungdomsuddannelse vil du finde ud af, om du skal videre i uddannelse eller i arbejde. Hvis du skal i arbejde vil du også i løbet af praktikforløbene have fundet ud af, om du har arbejdsevne til ordinært job, fleksjob eller job med løntilskud. Job med løntilskud forudsætter, at du får tilkendt førtidspension.

Facets jobkonsulent hjælper gerne med at finde arbejdet eller med, at du kommer godt i gang med evt. uddannelse.

​​Kontakt os nærmere her

FACET     |     Hermodsvej 3 B     |     8230 Åbyhøj     |     Tel.: +45 86 12 40 07     |     adm@facet-aarhus.dk