Bestyrelse


 
 

Lars Jeppesen

Formand for bestyrelsen

Tidligere STU- og sagsbehandler i Aarhus Kommune

Lone Grosen

Skoleleder på Netværksskolen i Aarhus

Lise Thorn

Skoleleder på Vorrevangsskolen (flest specialklasser i Aarhus)

Hans Peter Mehlsen

Tidligere UU vejleder.

Aktiv i børne- og unge-kulturprojekter, politisk aktiv