Praktik og udslusning

 
 
 
Praktik-Facet_Gorm-Branderup002.JPG

Når vi har fået et godt kendskab til en elev, og vi er sikre på, at hun kan møde til tiden og har mod til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, starter praktikperioderne.

Elev, kontaktlærer og Facets jobkonsulent finder i samarbejde den branche og konkrete arbejdsplads, hvor vi gerne vil have etableret en praktik. Ofte er elevens ønske om job bestemmende for den første praktik, og hvis arbejdsgiveren giver en positiv vurdering af praktikanten, fortsætter vi ad den vej. Hvis ikke bliver jobkonsulentens forslag til beskæftigelse mere bestemmende for det næste praktikophold.

Målet med praktikken er at få virksomheden til at vurdere, om eleven er i stand til at opfylde de krav, der stilles netop der. For at den vurdering skal være realistisk, er praktikperioden gerne af 4-6 ugers varighed.

Ofte begynder vi med en praktik af få timer og dage – eksempelvis 3-4 timer tre gange ugentligt, så vi sideløbende har eleven i skole på Facet. På den måde har vi en god fornemmelse af forløbet og eleven, og vi kan langsomt udvide praktikken i takt med, at den lykkes for eleven. Jobkonsulenten tager på besøg, og laver tilpasninger ude på arbejdspladsen og hjælper med kommunikationen, hvis der er brug for det. Til sidst evaluerer arbejdsgiver, elev, og jobkonsulenten praktikkens forløb og elevens nuværende arbejdsevne samt udviklingsmuligheder. Nogle gange åbner der sig en konkret mulighed for et job, som der kan arbejdes videre på ved STU’s slutning. Andre gange skal eleven tilbage på Facet og lære mere, og her er det vigtigt at få nye øvepunkter med sig hjem fra praktikken.

Nogle gange forlænger og udvider vi praktikken ad flere omgange, fordi eleven lykkes og vokser med opgaverne på arbejdspladsen. Hvis en sådan forlængelse bestyrker både arbejdsgiver og elev i, at en ansættelse vil være fordelagtig, kan et job etableres. Ofte er det nødvendigt at lægge en arbejdstræning på 3-6 måneder ind, inden der sker en egentlig ansættelse. Vi ser naturligvis gerne, at der sker ansættelse på normale vilkår, men det er kun lykkedes i få tilfælde. De fleste elever ansættes i flexjob.

Vi møder stor velvilje i virksomhederne, når vi henvender os vedrørende praktik.

Når en STU-elev nærmer sig afslutning af den treårige uddannelse, medvirker Facet til at beskrive elevens kompetencer, samt at lægge en videre plan. Ligeledes laves der afrapportering til brug for et videre forløb i LAB og ressourceforløb.