Friluftsliv-Facet_Gorm-Branderup0050-1 kopier.jpg

Praktiske oplysninger

Facet er en selvejende institution, der har samarbejdsaftaler med STU-Aarhus, STU i omegnskommunerne og Aarhus Kommunes virksomhedskonsulenter.

Vi har løbende indtag og udslusning efter behov, og vi har op til 35 elever i alt.

Optagelse kan ske gennem direkte henvendelse, henvendelse gennem UU Aarhus eller en kommunal sagsbehandler. Der er løbende indskrivning og udskrivning.

Optagelse skal godkendes af STU vejleder og Beskæftigelsesforvaltningen, og sker altid efter en visitationssamtale på Facet. Det kan også ofte være en god idé at have været en uge i praktik på Facet, inden den endelige beslutning træffes.

Den unge skal

  • være mellem 17 og 25 år

  • have særlige behov, og ikke kunne tage en ordinær uddannelse pt

  • være motiveret for at lære noget, og indgå i et fællesskab

Undervisningen gennemføres i samarbejde med Frit Oplysningsforbund i Aarhus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.