Praktik-Facet_Gorm-Branderup003.JPG

Resultater

Hvad sker der med eleverne efter Facet?

Nogle elever får fleksjob. Nogle gange bliver en vellykket praktik til et fleksjob eller et ordinært job, som den unge beholder efter endt STU.

Nogle elever starter uddannelse eller fortsætter i andre skoleformer f.eks. FGU, teknisk skole eller højskole.

Nogle elever bliver tilkendt et ressourceforløb, så de har mere tid til at arbejde med personlige, sociale og jobmæssige mål og på den måde evt. blive klar til et fleksjob.

Nogle elever bliver afklaret til pension og får skånejob.

Andre forlader Facet, fordi de flytter til andre kommuner, eller skifter STU sted undervejs i uddannelsen.