Friluftsliv-Facet_Gorm-Branderup0049-1 kopier.jpg

STU

Facet tilbyder en ”Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” i partnerskab med Aarhus Kommune samt andre omegnskommuner. Vi tilbyder helst hele den treårige uddannelse, men også i nogle tilfælde dele af uddannelsen.

I en STU arbejder man med mål på flere planer, som den unge selv er med til at fastsætte. Det drejer sig om personlige, sociale, faglige og praktik/
jobmæssige mål. Vi hjælper dig med at lave realistiske delmål, og sammen arbejder vi på at nå dem, så du løbende bliver dygtigere gennem din uddannelse.

Målet med STU’en er, at du bliver mere moden, selvstændig og klar til en voksentilværelse samt, at du bliver fagligt dygtigere og afklaret branche- og job-mæssigt. Vi får på den måde en god fornemmelse af, hvilken arbejdsevne du har.

De første 12 uger af uddannelsen er et afklaringsforløb, hvor vi lærer dig at kende, og først herefter sætter vi sammen mål for første år af STU’en. Alle elever har desuden en STU vejleder fra UU, der løbende kommer på besøg og er med til at sikre, at uddannelsen forløber godt, og at du trives og lærer noget.

Når den treårige STU er færdig, holder vi en lille festlig markering, og du får overrakt dit kompetencebevis, hvoraf det fremgår, hvad du har arbejdet med og lært i uddannelsen.

Hvis du gerne vil have en STU, skal du henvende dig hos UU i din kommune, så de kan hjælpe dig med at afklare, om du tilhører målgruppen.