Studiera%CC%8Ad+kopi.jpg

Studieråd

På Facet har vi et studieråd, som jævnligt mødes. Her kan eleverne få direkte indflydelse på skolens liv. Der kan tages nye initiativer, og der kan bakkes op om gode traditioner.

Senest har rådet organiseret og afholdt et brag af en elevfast med spisning, underholdning, DJ’s osv.

I studierådet kan man få god erfaring med demokratiske processer.