Dansk

 
Dansk3.jpg

I dansk er der fokus på at vedligeholde og styrke elevernes læsesikkerhed og -hastighed og deres skriftlige færdigheder.

Vi arbejder også på at udvide og nuancere tale- og skriftsprog.

På holdet arbejdes der dels individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, dels fælles med forskellige temaer og danskfaglige aktiviteter.

Der arbejdes frem mod, at eleven bliver mest mulig selvhjulpen i sit voksne liv, og kan læse breve og beskeder samt kommunikere forståeligt med f.eks. praktikplads/job og i sociale relationer.

Hvis du har det rette faglige niveau, kan du få hjælp til at tage folkeskolens afgangsprøve andetsteds.

Vi har et specifikt læsehold for dem, der har særligt svært ved at læse. Her lærer du gode teknikker samt at bruge kompenserende hjælpemidler på mobil og computer.