Køkken

Køkken1.jpg

I køkkenet har vi fokus på, at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende kundskaber og færdigheder i køkkenet, der vil gøre dem i stand til selvstændigt at finde og følge en given opskrift.

Vi arbejder med udarbejdelsen af indkøbslister samt gennemførelse af indkøb, hvor vi snakker om de forskellige typer af varer på hylderne.

Når eleverne arbejder i køkkenet, arbejdes der oftest i makkerpar eller mindre grupper. Eleverne laver mad i disse grupper, hvor der er stor mulighed for voksenstøtte. 

Vi arbejder emnebaseret, hvor vi benytter bestemte teknikker, så vi på denne måde repeterer allerede indlærte metoder og teknikker, men måske bruger denne viden på en ny måde, og herved opnår inspiration til nye og spændende retter.

Vi spiser altid samlet, og og snakker om maden og smagsoplevelsen. Alle smager på maden og deltager i snakken.

Vi har stort fokus på sundhed, god hygiejne og håndtering af råvarer.

Rengøring og tøjvask er væsentlige dele af arbejdet i køkkenet.

Eleverne vil på dette hold blive rustet til bedre at kunne klare indkøb, madlavning samt rengøringen i køkkenet på egen hånd.