Sådan gør vi

Fitness-Facet_Gorm-Branderup006.JPG

På Facet tror vi på, at alle er gode til noget. Sammen finder vi ud af, hvad du er god til! 

Vi sammensætter en uddannelse til dig, som tager udgangspunkt i dine styrker. 
Sammen med dig forsøger vi at gøre dig stærkere og dygtigere på nogle af de områder, hvor du møder udfordringer.

I hvert enkelt tilfælde vurderer vi, hvad eleven skal igennem for at blive bedre rustet til en så selvstændig voksentilværelse som muligt. Eleverne skal opleve, at ansvarlighed og engagement giver mulighed for medbestemmelse.

Hverdagen på Facet er skemalagt og struktureret. Det skaber forudsigelighed og ro. Men der er også plads til, at vi kan arbejde med de gode ideer, der opstår blandt elever og lærere.

Du er selv med til at sammensætte dit skema – vi ved nemlig, at du bliver motiveret af at have indflydelse! Vores skema skifter hvert halve år, og indeholder en kombination af praktiske og kreative fag, boglige fag, sociale fag og botræning.

Når du føler dig klar, kommer du ud i kortere og længere praktikker, der i omfang og indhold er tilpasset dig. Vi hjælper dig i gang, og gør alt hvad vi kan for, at det bliver en god og lærerig oplevelse. Det er vores erfaring, at eleverne modnes meget af at være i praktik på en rigtig arbejdspladspraktik.

Du får en fast kontaktlærer, som følger dig gennem hele uddannelsen. Du kan tale om trivsel, og hvad du gerne vil lære, med din kontaktlærer.