Værdier

Musik-Facet_Gorm-Branderup003.JPG

På Facet har vi en ambition om at gøre en forskel for de unge, vi har i vores hænder. For os er det vigtigt, at stemningen er præget af godt humør, fællesskab og respekt for forskellighed. Her skal være trygt for alle, så man tør kaste sig ud i nye udfordringer og venskaber!

Mange unge med særlige behov oplever i perioder ensomhed. På Facet gør vi meget for at skabe et fælleskab, hvor der er plads til alle uanset forskelligheder. Vi er tydelige omkring, hvordan vi gerne vil have at tonen og ånden er i huset, og vi går langt for at støtte op om elevernes indbyrdes relationer. Et af vores fineste mål er, at eleverne begynder at bruge hinanden som netværk, og deler livssituationer, som er almindelige som ung med særlige behov.

Det synes vi er vigtigt:

Et tæt samarbejde mellem den unge og kontaktlærer 
Fastlagte hyppige samtaler. Fokus på trivsel, udvikling, faglighed og læringsmål.

Spændende, engageret undervisning 
Høj faglighed - der skal være noget at komme efter! Udgangspunkt i de unges liv, opmærksomhed på den enkelte elev, struktur, læringsstile, variation, progression og elevernes delmål.

Et trygt og stærkt fællesskab 
Traditioner, temadage, lejr, studieråd, morgenmøder, kulturelt indhold.

Hyppige og skræddersyede praktikker
Udgangspunkt i den enkeltes ønsker og evner. Her vokser man og prøver sig selv af personligt, socialt og i forhold til jobparathed.

Orden i papirerne 
God skriftlighed og kommunikation i forhold til vores samarbejdspartnere.