Boglige fag

 
Dansk3.jpg

Dansk

I dansk er der fokus på at vedligeholde og styrke elevernes læsesikkerhed og -hastighed og deres skriftlige færdigheder.

Vi arbejder også på at udvide og nuancere tale- og skriftsprog.

På holdet arbejdes der dels individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes elevs faglige niveau, dels fælles med forskellige temaer og danskfaglige aktiviteter.

Der arbejdes frem mod, at eleven bliver mest mulig selvhjulpen i sit voksne liv, og kan læse breve og beskeder samt kommunikere forståeligt med f.eks. praktikplads/job og i sociale relationer.

Hvis du har det rette faglige niveau, kan du få hjælp til at tage folkeskolens afgangsprøve andetsteds.

Vi har et specifikt læsehold for dem, der har særligt svært ved at læse. Her lærer du gode teknikker samt at bruge kompenserende hjælpemidler på mobil og computer.

 

 

Regning/matematik

Vi arbejder på at vedligeholde og forbedre elevernes kundskaber og færdigheder inden for de fire regnearter. Herudover har vi fokus på at løse matematiske opgaver, der vedrører elevernes hverdag. Vi arbejder med klokken, at læse og forstå busplaner, måleenheder, penge, budgetlægning mm.

Vi har fokus på at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt, så de kan løse de matematiske udfordringer, de møder i deres hverdag.

Der arbejdes primært individuelt med materialer, der passer den enkeltes faglige niveau, men vi starter ofte fælles, og afslutter også gerne med muligheden for at deltage i nogle matematiske småspil.

Vi arbejder med konkrete materialer, der understøtter elevens matematiske forståelse. Der kan arbejdes med matematik på computeren.

Matermatik-Facet_Gorm-Branderup002.jpg

 
Afternoon tea

Afternoon tea

Engelsk

I engelsk arbejder vi mest med det talte sprog, men vi kommer også til at læse og skrive lidt.

Målet er, at eleverne skal kunne forstå og begå sig på engelsk, så de med tiden vil kunne deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner.

Vi arbejder også med engelsksproget kultur og traditioner.

 

 
 
 

Samfundsfag

Hvad sker der i samfundet - lokalt og globalt?

Hvordan kan man forstå politik, klimaproblemer og sociale medier?

Hvad er rettigheder og pligter i et moderne velfærdssamfund og demokrati?

Hvad kan man regne med i mediebilledet - og hvad kan man mene?

Vi udfordrer meninger og tvivl, og ser på verden i et større perspektiv.Nogle gange taler vi også om, hvad den enkelte rent faktisk kan gøre, eller hvad vi som skole kan gøre.

Samfundsfag.jpg